Hjälpsidor för ServIT eHelpdesk


Hjälp

Översikt

Att komma igång

Kontaktytor
-Telefonkö
-Chatt
-E-post
-Kontaktformulär
-SMS
-Facebook
-Twitter

Tjänster
-Ärendehantering
-Kundregister (CRM)
-Svarstjänst
-Telemarketing (TM)
-IP-telefoni (SIP)

Övriga funktioner
-Datalagring
-Policy IP-telefoni
-Ärendehantering PRO
-Statistik
-Rapporter
-Sevicenivå SLA
-Wallboard
-Screen pop-up
-Kalender
-Inloggning Callcenter
-Ljudfiler
-Nöjd Kund Mätning
-Integration, egen hemsida
-Nummerplan
-Svarsställe
-Callcenter PRO
-Klassificering
-Egen högermeny
-Sparade sökningar
-Filtrering ärenden
-Köa ärenden

Manualer

Versioner

Vanliga frågor (FAQ)
Första Föregående Nästa Sista

E-post

E-post

Översikt

Ni kan ta emot och skapa nya ärenden eller uppdatera befintliga utifrån e-post från era kunder. Ni kan antingen ställa in så att systemet hämtar e-post från er eller så får ni en adress av oss dit ni vidarebefordrar ("forward") e-posten.

Förberedelser

För att kunna skapa ärenden via e-post måste ni ha aktiverat Ärendehantering.

Inställningar

Ni väljer hur systemet skall hämta e-posten som ligger till grund för nya ärenden. Man anger om ärendena skall skapas automatiskt eller efter manuell granskning. Ni specificerar huruvida man vill skicka "auto-svar" när nytt ärende skapas.

Övrigt

Om ni även har aktiverat kundregister (CRM) och kundens uppgifter (avsändaren) finns i kundregistret så kopplas naturligtvis ärendet automatiskt till identifierad kund.

Max filstorlek på inkommande e-post är 10 Mb. Om storleken överskrids så studsar meddelandet.


Utskriftsvänlig version
Utskriftsvänlig version (alla sidor)