Hjälpsidor för ServIT eHelpdesk


Hjälp

Översikt

Att komma igång

Kontaktytor
-Telefonkö
-Chatt
-E-post
-Kontaktformulär
-SMS
-Facebook
-Twitter

Tjänster
-Ärendehantering
-Kundregister (CRM)
-Svarstjänst
-Telemarketing (TM)
-IP-telefoni (SIP)

Övriga funktioner
-Datalagring
-Policy IP-telefoni
-Ärendehantering PRO
-Statistik
-Rapporter
-Sevicenivå SLA
-Wallboard
-Screen pop-up
-Kalender
-Inloggning Callcenter
-Ljudfiler
-Nöjd Kund Mätning
-Integration, egen hemsida
-Nummerplan
-Svarsställe
-Callcenter PRO
-Klassificering
-Egen högermeny
-Sparade sökningar
-Filtrering ärenden
-Köa ärenden

Manualer

Versioner

Vanliga frågor (FAQ)
Första Föregående Nästa Sista

Vår policy för SIP IP-telefoni

IP-telefoni

Översikt

Att ringa via IP-telefoni är idag väl beprövat och allmänt accepterat. Men det ställer krav på nät och utrustning hos er som kund:

 • Pålitlig och snabb anslutning till internet.
 • Väl fungerande internt LAN.
 • Modern brandvägg som hanterar och släpper igenom SIP-protokollet.


 • Har man inte det kan man lätt få problem och störningar såsom:

  • Envägskommunikation
  • Dålig ljudkvalitet
  • Avbrutna samtal


  Vår erfarenhet är att det oftast fungerar väldigt bra med SIP. Men har ni gammal brandvägg eller långsam internet-förbindelse stöter ni på problem. Vi har då ingen möjlighet att felsöka eller ge råd. Det är alldeles för komplext och det är er internetleverantör eller nätverksansvarig som ni ska kontakta då.


  Utskriftsvänlig version
  Utskriftsvänlig version (alla sidor)