Hjälpsidor för ServIT eHelpdesk


Hjälp

Översikt

Att komma igång

Kontaktytor
-Telefonkö
-Chatt
-E-post
-Kontaktformulär
-SMS
-Facebook
-Twitter

Tjänster
-Ärendehantering
-Kundregister (CRM)
-Svarstjänst
-Telemarketing (TM)
-IP-telefoni (SIP)

Övriga funktioner
-Datalagring
-Policy IP-telefoni
-Ärendehantering PRO
-Statistik
-Rapporter
-Sevicenivå SLA
-Wallboard
-Screen pop-up
-Kalender
-Inloggning Callcenter
-Ljudfiler
-Nöjd Kund Mätning
-Integration, egen hemsida
-Nummerplan
-Svarsställe
-Callcenter PRO
-Klassificering
-Egen högermeny
-Sparade sökningar
-Filtrering ärenden
-Köa ärenden

Manualer

Versioner

Vanliga frågor (FAQ)
Första Föregående Nästa Sista

Callcenter PRO

Med ServIT eHelpdesk kan du få tillgång till en stor mängd funktioner och anpassningar som du inte kan administrera helt själv. Ni behöver kontakta oss för att få en prisbild och för att aktivera dessa funktioner.


Exempel på PRO funktioner

  • Skräddarsydda köskript utifrån era detaljerade behov. T.ex. med köplatsbesked, beräknad kötid, overflow mellan olika svarsgrupper etc.
  • NKI - Nöjd Kund Index. Samla statistik från kunderna på hur de upplever er support.
  • Menyval/flera köer - Ni kanske behöver olika köer för olika funktioner/grupper.
  • Rapportcentral - Med PRO får ni tillgång till vår rapportcentral där ni kan prenumerera på färdiga rapporter via e-post.
  • Integration - Genom att integrera med era system kan vi t.ex. låta er bestämma prioritet på samtal eller kanske visa ert "kundkort" som screen-pop:up innan handläggare besvarar ett samtal.

För att börja använda PRO kontakta oss för assistans och prisuppgifter.


Utskriftsvänlig version
Utskriftsvänlig version (alla sidor)