Hjälpsidor för ServIT eHelpdesk


Hjälp

Översikt

Att komma igång

Kontaktytor
-Telefonkö
-Chatt
-E-post
-Kontaktformulär
-SMS
-Facebook
-Twitter

Tjänster
-Ärendehantering
-Kundregister (CRM)
-Svarstjänst
-Telemarketing (TM)
-IP-telefoni (SIP)

Övriga funktioner
-Datalagring
-Policy IP-telefoni
-Ärendehantering PRO
-Statistik
-Rapporter
-Sevicenivå SLA
-Wallboard
-Screen pop-up
-Kalender
-Inloggning Callcenter
-Ljudfiler
-Nöjd Kund Mätning
-Integration, egen hemsida
-Nummerplan
-Svarsställe
-Callcenter PRO
-Klassificering
-Egen högermeny
-Sparade sökningar
-Filtrering ärenden
-Köa ärenden

Manualer

Versioner

Vanliga frågor (FAQ)
Första Föregående Nästa Sista

Rapporter

Översikt

Via rapportcentralen kan ni prenumerera på rapporter som skickas med önskad periodicitet via e-post. I systemet finns ett antal olika standard-rapporter för t.ex. nyckeltal, detaljerad samtalsstatistik, statistik över handläggare mm. Fler rapporter tillkommer vartefter behoven identifieras.

Parametrar

På vissa rapporter kan man ange parametrar för själva rapport-körningen, t.ex. val av kö(er). För att se ev. möjliga parametrar för resp. rapport, så placera muspekaren över hjälp-symbolen på rapportsidan.

Mottagare

För varje rapport kan ni välja vilken eller vilka av användarna som skall vara mottagare av rapporten (användaren måste ha en angiven e-postadress för att kunna vara mottagare av en rapport).

Anpassning

Det finns även stora möjligheter att påverka vilka rapporter som finns tillgängliga, antingen långsiktigt i vår egen utveckling eller om ni behöver en skräddarsydd rapport för era egna behov.

Övrigt

Funktionen kräver att CallCenter PRO är aktiverat.


Utskriftsvänlig version
Utskriftsvänlig version (alla sidor)