Hjälpsidor för ServIT eHelpdesk


Hjälp

Översikt

Att komma igång

Kontaktytor
-Telefonkö
-Chatt
-E-post
-Kontaktformulär
-SMS
-Facebook
-Twitter

Tjänster
-Ärendehantering
-Kundregister (CRM)
-Svarstjänst
-Telemarketing (TM)
-IP-telefoni (SIP)

Övriga funktioner
-Datalagring
-Policy IP-telefoni
-Ärendehantering PRO
-Statistik
-Rapporter
-Sevicenivå SLA
-Wallboard
-Screen pop-up
-Kalender
-Inloggning Callcenter
-Ljudfiler
-Nöjd Kund Mätning
-Integration, egen hemsida
-Nummerplan
-Svarsställe
-Callcenter PRO
-Klassificering
-Egen högermeny
-Sparade sökningar
-Filtrering ärenden
-Köa ärenden

Manualer

Versioner

Vanliga frågor (FAQ)
Första Föregående Nästa Sista

Datalagring

Allmänt

Vi har några få grundläggande regler:

- Vi delar aldrig med oss av det som lagras hos oss till extern part utan ert medgivande eller om det krävs enligt lag.
- Vi sparar bara sådant på våra servrar som krävs för att tjänsterna skall fungera.
- Vi lagrar allt data på egna servrar i Sverige.

GDPR/Pul

2018 skärps reglerna för hantering av lagrade personuppgifter. Arbete pågår med att ta fram rutiner och dokumentation så att detta efterlevs fullt ut i vår plattform

Vi kan redan idag teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal (som underleverantör) för våra kunder.

Vi har idag rutiner färdiga för att, på våra kunders begäran, leverera utdrag på allt vi vet om en viss person och att (vid begäran) anonymisera detta data så att det inte längre kan kopplas till en person. Detta i enlighet med lagens krav.

Beskrivning (pdf) av vår hantering: Beskrivning hantering GDPRLagringstider


Samtalsloggar och samtalsstatistik

Sparas 2 år i produktionsplattformen
Därefter flyttas datat till arkiv-server

Ärenden

Sparas 2 år i produktionsplattformen
Därefter flyttas datat till arkiv-server

Bilagor till ärenden

Sparas 1 år i produktionsplattformen
Därefter flyttas datat till arkiv-server

Detaljerad användarstatistik

Sparas ett år i produktionsplattformen
Ingen arkivering

Samtalsdetaljer (extra data, endast för felsökning)

Sparas 2 månader
Ingen arkivering

Original e-post

Sparas 3 månader
Ingen arkivering
Obs, er e-post kan/bör alla våra kunder arkivera själva!

Utskriftsvänlig version
Utskriftsvänlig version (alla sidor)