Hjälpsidor för ServIT eHelpdesk


Hjälp

Översikt

Att komma igång

Kontaktytor
-Telefonkö
-Chatt
-E-post
-Kontaktformulär
-SMS
-Facebook
-Twitter

Tjänster
-Ärendehantering
-Kundregister (CRM)
-Svarstjänst
-Telemarketing (TM)
-IP-telefoni (SIP)

Övriga funktioner
-Datalagring
-Policy IP-telefoni
-Ärendehantering PRO
-Statistik
-Rapporter
-Sevicenivå SLA
-Wallboard
-Screen pop-up
-Kalender
-Inloggning Callcenter
-Ljudfiler
-Nöjd Kund Mätning
-Integration, egen hemsida
-Nummerplan
-Svarsställe
-Callcenter PRO
-Klassificering
-Egen högermeny
-Sparade sökningar
-Filtrering ärenden
-Köa ärenden

Manualer

Versioner

Vanliga frågor (FAQ)
Första Föregående Nästa Sista

IP-telefoni (SIP)

IP-telefoni

Översikt

Med IP-telefoni tar du emot (och ringer) samtal via datanätverket. Användarna får ett konto i vår telefoniväxel som är en brygga mellan det vanliga (publika) telenätet och IP-telefonin. För att använda IP-telefoni måste man ha en IP-telefon. Detta kan t.ex. vara:
  • ServIT:s inbyggda IP-telefon.
  • En egen fysisk IP-telefon som kopplas till ert nätverk.
  • En egen mjukvarutelefon (s.k. ' soft-phone') som körs som ett program i PC:n.
  • Ladda hem en standard mjukvarutelefon från nätet (se exempel längre ner).

Förberedelser

För att börja använda IP-telefoni måste användarna ha en IP-telefon (se ovan), ett bra internt nätverk och bra anslutning till Internet. Detta för att samtalskvaliteten skall bli bra. Ni behöver även ha en brandvägg på er sida som tillåter IP-telefoni (de allra flesta nyare brandväggar gör det i sin grundinställning). För alla mjukvarutelefoner (inkl. vår egen) gäller även att ni behöver ett bra head-set till era PC:s. Läs mer om vår policy för SIP IP-telefoni.

Sedan behöver ni logga in en gång från webben från det nätverk (den IP-adress) ni skall använda när ni kör IP-telefoni. Detta för att vi på vår sida skall godkänna att ert nät har tillgång till vår telefoniserver.

Obs, er brandvägg måste släppa ut trafik för SIP (UDP, port 5060 mot 212.112.191.74).

1) ServIT:s IP-telefon

I Windows-klienten finns inbyggd softphone för IP-telefoni. Installera denna och ange konto, lösenord, typ av inloggning och kryssa för "ServIT SIP".

2) Softphone X-Lite

Instruktion för att ladda hem och installera X-Lite. Gå till:
http://www.counterpath.com/x-lite-download.html
Ladda hem och installera telefonen.

Starta telefonen.
Konfigurera telefonen:
gå till "SIP Account Settings...", välj "Add". Fyll i:
Display name: Ditt för- och efternamn
Username: Användar-ID för tjänsten
Password: Lösenord. Var noga med stora resp. små bokstäver
Authorization user name: Användar-ID i tjänsten (samma som Username ovan)
Domain: 212.112.191.74
Välj fliken "Voicemail" och ta bort "Check for voicemail".

Välj fliken "Advanced" och avmarkera "Send SIP-keep alives".
Under "Advanced" sätt "reregister every" till 30.

Tryck OK för att spara uppgifterna.
Testring t.ex. ServIT 08-4490150.


3) Polycom IP-telefon

Packa upp och ansluta internet och strömkabel (om inte PoE, Power over Ethernet). Telefonen startas
I displayen ser du vilket IP adress den fått. Surfa in på den adressen:
Logga in med ID: Polycom, lösenord 456 (default)

Under menyn "SIP", avsnitt "Local Settings" ange följande:
Digitmap:xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Under menyn "Lines" ange följande:
Identification
Display Name: Vad du vill visa i displayen
Address: Användar-ID i tjänsten
Auth User ID: Användar-ID i tjänsten
Auth Password: Lösenord. Var noga med stora resp. små bokstäver

Line 1
Address: 212.112.191.74
Port: 5060
Expires: 60
Register: 1
Line Seize Time Out: 30

Under meny "General/Synchronization/Time"
SNTP server: ntp.lth.se (eller egen intern eller annan NTP server)
GMT offset: 1

Låt allt annat vara default

Manual konfigurering [ Ladda hem här ]
Användarmanual (4 sidor) [ Ladda hem här ]


Inställningar

Varje typ av IP-telefon har sina egna inställningar. Använder man en annan telefon än ServIT:s får man titta på dokumentation för resp. telefon.

För att använda IP-telefoni med ServIT:s egen inbyggda SIP-klient måste ni även använda Telefonkö, Chatt eller TM i ServIT eHelpdesk.

Aktivera IP-telefon genom att i Windows-klienten välja Meny ServIT / Alternativ. Klicka på knappen Avancerat... (längst ner). Klicka på fliken Inloggning. Kryssa i kryssrutan ServIT SIP-telefon. Klicka på OK. Logga ut och logga sedan in igen. Kryssa i rutan "ServIT SIP" vid inloggning

Vanliga inställningar i den inbyggda IP-telefonen (klicka på 'pen-symbolen' för att komma till inställningar):
  • Knappsats - välj om du vill ha ett kompakt telefonfönster (utan knappsats) eller ett något större fönster.
  • Position - Vill du att telefonen skall ligga över andra fönster på din skärm eller inte.
  • Aktivitetsfältet - Om man vill gömma telefonen helt och styra den från aktivitetsfältet (nere till höger på skärmen, kallas även systray).
  • Se dokumentationen (Manualer) för mer information...

På webben får man en ny meny som heter "SIP konto" när man har denna tjänst. Här kan man se och administrera sina direktnummer (Nummerplan) om man har beställt detta. Man kan även se statistik på sina direktsamtal in- och ut med IP-telefoni. Dvs samtal som EJ kommer via en telefonkö.

Övrigt

Om ni har en IP-telefon som har kopplat ihop (vid installation) telefonnummer på webben (protokoll sip:) med mjukvarutelefonen så kan ni ringa direkt genom att klicka på telefonnummer i ServIT eHelpdesk.

Om ni använder både egen SIP telefon och ServIT:s inbyggda SIP-telefon så måste ni vara noga med att inte logga in på samma konto från olika telefoner samtidigt.

Ni kan även (tillval) beställa direktnummer in till era IP-telefoner. På det sättet kan ni ta emot samtal direkt till era användare (inte bara ringa ut och ta samtal från telefonkö). Se prislista för kostnad. Kontakta oss för att beställa direktnummer.

Observera att samtalskostnaden försvinner helt för samtal som kopplas till handläggare från telefonkö om ni använder SIP. När vi ringer handläggare över det publika telefonnätet tillkommer alltid kostnad för framkopplade samtal (se prislistan).

Utskriftsvänlig version

Utskriftsvänlig version (alla sidor)