Hjälpsidor för ServIT eHelpdesk


Hjälp

Översikt

Att komma igång

Kontaktytor
-Telefonkö
-Chatt
-E-post
-Kontaktformulär
-SMS
-Facebook
-Twitter

Tjänster
-Ärendehantering
-Kundregister (CRM)
-Svarstjänst
-Telemarketing (TM)
-IP-telefoni (SIP)

Övriga funktioner
-Datalagring
-Policy IP-telefoni
-Ärendehantering PRO
-Statistik
-Rapporter
-Sevicenivå SLA
-Wallboard
-Screen pop-up
-Kalender
-Inloggning Callcenter
-Ljudfiler
-Nöjd Kund Mätning
-Integration, egen hemsida
-Nummerplan
-Svarsställe
-Callcenter PRO
-Klassificering
-Egen högermeny
-Sparade sökningar
-Filtrering ärenden
-Köa ärenden

Manualer

Versioner

Vanliga frågor (FAQ)
Första Föregående Nästa Sista

SMS

SMS

Översikt

Ni kan ta emot SMS från era kunder och automatiskt skapa ärenden.

Förberedelser

För att kunna ta emot SMS måste ni ha aktiverat Ärendehantering i ServIT eHelpdesk.

Inställningar

Inga speciella inställningar behövs för SMS.

Teknik

Kunden kontaktar er genom att skicka SMS till SMS-nummer 0730-121334.

Meddelandet måste börja med ett prefix som identifierar er som mottagare, se konfigurationssidan för SMS.

Övrigt

Om ni även har aktiverat "Kundregister (CRM)" och kundens telefonnummer (avsändaren) finns i kundregistret så kopplas ärendet automatiskt till kunden.

Kontakta oss om ni vill ha eget (annat) SMS-nummer (t.ex ett kortnummer).


Utskriftsvänlig version
Utskriftsvänlig version (alla sidor)