Hjälpsidor för ServIT eHelpdesk


Hjälp

Översikt

Att komma igång

Kontaktytor
-Telefonkö
-Chatt
-E-post
-Kontaktformulär
-SMS
-Facebook
-Twitter

Tjänster
-Ärendehantering
-Kundregister (CRM)
-Svarstjänst
-Telemarketing (TM)
-IP-telefoni (SIP)

Övriga funktioner
-Datalagring
-Policy IP-telefoni
-Ärendehantering PRO
-Statistik
-Rapporter
-Sevicenivå SLA
-Wallboard
-Screen pop-up
-Kalender
-Inloggning Callcenter
-Ljudfiler
-Nöjd Kund Mätning
-Integration, egen hemsida
-Nummerplan
-Svarsställe
-Callcenter PRO
-Klassificering
-Egen högermeny
-Sparade sökningar
-Filtrering ärenden
-Köa ärenden

Manualer

Versioner

Vanliga frågor (FAQ)
Första Föregående Nästa Sista

Sparade sökningar

Sparade sökningar är ett sätt att skapa filter för att presentera ärenden i listor och olika vyer.

  • Gå först till sidan för att söka ärende
  • Fyll i de sökvillkor du är intresserad av att filtrera på
  • Tryck på "Spara sökning"
  • Hitta på ett sök-ID, t.ex MINSOK och ange beskrivning
Du kan använda detta filer i olika lägen. Man lägger till parametern g_exe=MINSOK i URL:en

T.ex kan du skapa länk som listar alla ärenden som uppfyller sökningen "crm_search.php&?g_exe=MINSOK"
Eller vanliga PRO-vyn filtrerad efter sökningen enligt "pro_inbox.php?g_exe=MINSOK"
Eller dispatchervyn filtrerad på samma sätt "pro_init.php?g_exe=MINSOK"


Detta är anpassat för att sedan bygga och anpassa sin högermeny med relevanta filter för den arbetsuppgift man ska utföraUtskriftsvänlig version
Utskriftsvänlig version (alla sidor)