Hjälpsidor för ServIT eHelpdesk


Hjälp

Översikt

Att komma igång

Kontaktytor
-Telefonkö
-Chatt
-E-post
-Kontaktformulär
-SMS
-Facebook
-Twitter

Tjänster
-Ärendehantering
-Kundregister (CRM)
-Svarstjänst
-Telemarketing (TM)
-IP-telefoni (SIP)

Övriga funktioner
-Datalagring
-Policy IP-telefoni
-Ärendehantering PRO
-Statistik
-Rapporter
-Sevicenivå SLA
-Wallboard
-Screen pop-up
-Kalender
-Inloggning Callcenter
-Ljudfiler
-Nöjd Kund Mätning
-Integration, egen hemsida
-Nummerplan
-Svarsställe
-Callcenter PRO
-Klassificering
-Egen högermeny
-Sparade sökningar
-Filtrering ärenden
-Köa ärenden

Manualer

Versioner

Vanliga frågor (FAQ)
Första Föregående Nästa Sista

Ärendehantering PRO

Ärendehantering PRO

Översikt

Ärendehantering PRO är ett mer professionellt gränssnitt för ärendehanteringen. Framförallt innehåller det vassare verktyg att hantera stora mängder e-post och då kunna automatisera hela processen från inkommet meddelande till avslutat ärenden. Det finns 2 helt nya vyer för att hantera ärendena mer i realtid
 • Huvudinkorg är alla nya ärenden hamnar. Härifrån kan en dispatcher masseditera och göra urval för att sortera eller snabbstänga ärenden
 • Personlig inkorg där varje handläggare kan jobba med sina ärenden i realtid

Dessutom finns funktioner för att att t.ex. skräddarsy sin snabbmeny, hantera svarsställen och mera flexibilitet.

Skräddarsydd snabbmeny

Gör så här för att skapa egen snabbmeny:
 1. Admin snabblänkar, menyrader - I kontrollpanelen/Ärendehantering finns en länk till Admin egen meny. Gå in där och lägg till alla länkar ni kan tänkas behöva.
 2. Skapa initial snabbmeny - Klicka på "Uppdatera initial snabbmeny" och konfigurera defaultmenyn.
 3. Välj din snabbmeny - Varje användare kan sedan välja vilken snabbmeny den vill ha, anpassad eller standard. Det gör man under "Ärenden/CRM" > "Övrigt" > "Min snabbmeny".
 4. Anpassa egen - Väljer man anpassad kan varje handläggare sedan skräddarsy menyn, t.ex ta bort länkar man inte behöver.

Inställningar

Fliken Avancerat
 • Tilldela handläggare - Aktivera för att tvinga att ärendet skall tilldelas en handläggare. Ärendet kan då alltså inte ha status NYTT (gäller dock inte när ärenden skapas automatiskt vid inkommande e-post).
 • Auto-tilldela - Om detta är aktiverat och handläggaren öppnar ett ärende sätts status till "Öppet" och ärendet tilldelas handläggaren automatiskt.
 • Sätt PRO-vy till default - Anges om man vill visa ärenden i PRO-vyn som default
 • Tillåt borttag av ärende - Handläggaren kan radera ett ärende helt från systemet (normalt räcker det men att stänga ärendet).
 • Tillåt ändring av Källa - Handläggare kan själv ange källa till ärendet.
 • Länk för nytt ärende på bef. ärende - Om man vill ha länk för att registrera ytterligare ärende för aktuell kontakt.
 • Avancerad filterhantering - Aktiverar funktioner för mer avancerad filtrering av inkommand eärende för att sätta prioritet, mall etc. Se separat hjälp-sida för detta.
 • Anpassa snabbmeny - Om man vill kunna bygga sin egen snabbmeny.
 • Snabbmeny och vanlig meny - Om man vill kunna kombinera standardmenyn och vanliga defaultmenyn.
 • Egen css-fil - När man vill ha sin egen design på sidan som visas för "utomstående" kontakt.
 • Iframe för kontaktuppgifter - Om man använder ett externt/eget CRM för kontaktuppgifter.
 • Egen text - Ange komplett meddelande att skicka till kund som registrerar nytt ärende via e-post eller webbformulär. Används endast om automatisk bekräftelse har valts. Om ingen text anges skickas standardtext från systemet. Variabler kan användas och anges inom måsvingar. (t.ex. {TICKNO})
  Giltiga parametrar är:
  TICKNO Tilldelat ärendenummer
  NAME Namn på kund (om vi vet detta)
  URL Länk till ärendetUtskriftsvänlig version
Utskriftsvänlig version (alla sidor)