Hjälpsidor för ServIT eHelpdesk


Hjälp

Översikt

Att komma igång

Kontaktytor
-Telefonkö
-Chatt
-E-post
-Kontaktformulär
-SMS
-Facebook
-Twitter

Tjänster
-Ärendehantering
-Kundregister (CRM)
-Svarstjänst
-Telemarketing (TM)
-IP-telefoni (SIP)

Övriga funktioner
-Datalagring
-Policy IP-telefoni
-Ärendehantering PRO
-Statistik
-Rapporter
-Sevicenivå SLA
-Wallboard
-Screen pop-up
-Kalender
-Inloggning Callcenter
-Ljudfiler
-Nöjd Kund Mätning
-Integration, egen hemsida
-Nummerplan
-Svarsställe
-Callcenter PRO
-Klassificering
-Egen högermeny
-Sparade sökningar
-Filtrering ärenden
-Köa ärenden

Manualer

Versioner

Vanliga frågor (FAQ)
Första Föregående Nästa Sista

Twitter

Twitter

Översikt

Ni kan kommunicera med kunderna via twitter. Det innebär att ni kan söka i twitterflödet för att skapa ärenden i ServIT eHelpdesk. Ni kan även svara på meddelanden. När någon skriver ett meddelande på twitter som nämner ert id (@xxxx) så kommer det in som ett "vanligt" ärende som hanteras och besvaras via webb-gränssnittet. Ni kan även söka efter relevanta sökord (och generera ärenden utifrån detta) och hantera direktmeddelanden.

Förberedelser

För att aktivera koppling till twitter måste samma person ha både full behörighet till ServIT eHelpdesk och samtidigt logga in som behörig administratör för det Twitter-konto som skall hanteras. Ni måste godkänna (hos Twitter) att ServIT eHelpdesk har rätt att läsa och skriva meddelanden på kontot. Efter godkännande kan det ta ett antal minuter innan vi verifierar att kopplingen fungerar (visas under status)

Inställningar

För varje twitter-konto som skall hanteras kan man avgöra om eHelpdesk skall läsa mentions (meddelanden som inkluderar ert kontonamn) och/eller direkt-meddelanden (privata meddelanden). Dessutom kan man bevaka nyckelord i twitterflödet och skapa ärenden (kopplat till mall i eHelpdesk om man önskar) när dessa dyker upp. Idag sker sökning bland meddelanden som har svenska som språk. Ni kan även ange om dessa meddelanden skall ha hög prioritet. Om ni använder svarsställen kan ett twitter-konto kopplas till valfritt svarsställe.

Övrigt

Twitter flödet kontrolleras några gånger per timme, så en fördröjning på ett antal minuter finns innan vi hittar relevanta tweets.

Funktionen Ärendehantering måste vara aktiv för att använda twitter-koppling.


Utskriftsvänlig version
Utskriftsvänlig version (alla sidor)