Hjälpsidor för ServIT eHelpdesk


Hjälp

Översikt

Att komma igång

Kontaktytor
-Telefonkö
-Chatt
-E-post
-Kontaktformulär
-SMS
-Facebook
-Twitter

Tjänster
-Ärendehantering
-Kundregister (CRM)
-Svarstjänst
-Telemarketing (TM)
-IP-telefoni (SIP)

Övriga funktioner
-Datalagring
-Policy IP-telefoni
-Ärendehantering PRO
-Statistik
-Rapporter
-Sevicenivå SLA
-Wallboard
-Screen pop-up
-Kalender
-Inloggning Callcenter
-Ljudfiler
-Nöjd Kund Mätning
-Integration, egen hemsida
-Nummerplan
-Svarsställe
-Callcenter PRO
-Klassificering
-Egen högermeny
-Sparade sökningar
-Filtrering ärenden
-Köa ärenden

Manualer

Versioner

Vanliga frågor (FAQ)
Första Föregående Nästa Sista

Wallboard

Vår wallboard ger översikt i realtid över olika nyckeltal och status i plattformen. Man hittar wallboard menyer under Allmänt->Wallboard. Man kan göra egna anpassningar och inställningar. Man kan också starta bildspel som växlar mellan olika wallboard sidor. Dessa olika bilder finns:

Köer/handläggare

Här ser man status och nyckeltal för callcenter köer och telefonsamtal. En kolumn per kö, följande värden hämtas
 • Samtal i kö - Antal samtal som just nu är köade (ej besvarade ännu av handläggare)
 • Inloggade handläggare - Vilka handläggare som betjänar resp. telefonkö
 • Medelkötid - Genomsnitt kötid idag
 • Servicenivå - Andel besvarade samtal inom servicemålet idag (servicemål anges under Inställningar)
 • Besvarade samtal - Antal samtal som betjänats av handläggare
 • Tappade samtal - Samtal där kund lagt på innan handläggare svarat (bara medans öppet räknas)
 • Totalt antal samtal - Alla samtal, även under stängt
Till höger visas:
 • Besvarade samtal - Andel besvarade samtal idag av alla, under öppet
 • Servicenivå - Total servicenivå för alla köer
 • Totalt antal samtal - Alla samtal, även under stängt för alla köer


Handläggare

Här visas nuläget för inloggade handläggare.
 • Namn - handläggarens alias, användarnamn eller id
 • Nr - telefon handläggaren svarar på
 • Grupper - grupper handläggaren är inloggad i
 • Antal samtal (senaste 15 min) - antal samtal senaste 15 minuterna
 • Status - nuvarande status
 • Tid i status - Tid i nuvarande status


Ärenden idag

Ärenden per handläggare och totalt för dagen. Dessa värden hämtas
 • Nya - Antal pågående ärenden i status Nytt
 • Öppna - Antal pågående ärenden i status Öppet
 • Övriga - Antal pågående ärenden men ej status Nytt eller Stängt
 • Stängda - Antal stängda ärenden för dagen
 • Antal svar - Antal mail- eller SMS-svar som skickats ut via systemet
 • Senast aktiv - Tidpunkt när handläggare senast uppdaterat ett ärende


Svarsställen

Här visas en översikts bild över befintliga svarsställen i delsystemet
 • Namn - namn på svarsstället
 • Beskrivning - beskrivning av svarsstället
 • Samtal idag - antal samtal i dag för svarsstället
 • Nya ärenden - antal nya ärenden för svarsstället
 • Öppna - öppna ärenden för svarsstället
 • Vilande - vilande ärenden för svarsstället
 • Ink. idag - ärenden inkomna under dagen
 • Denna vecka - ärenden inkomna denna vecka
 • SLA mål - visas vid SLA mål för svarsstället
 • SLA aktiva - SLA för aktiva ärenden
 • SLA totalt - SLA totalt
Överst visas:
 • SLA mål för delssystemet om det är satt

Utskriftsvänlig version
Utskriftsvänlig version (alla sidor)