Hjälpsidor för ServIT eHelpdesk


Hjälp

Översikt

Att komma igång

Kontaktytor
-Telefonkö
-Chatt
-E-post
-Kontaktformulär
-SMS
-Facebook
-Twitter

Tjänster
-Ärendehantering
-Kundregister (CRM)
-Svarstjänst
-Telemarketing (TM)
-IP-telefoni (SIP)

Övriga funktioner
-Datalagring
-Policy IP-telefoni
-Ärendehantering PRO
-Statistik
-Rapporter
-Sevicenivå SLA
-Wallboard
-Screen pop-up
-Kalender
-Inloggning Callcenter
-Ljudfiler
-Nöjd Kund Mätning
-Integration, egen hemsida
-Nummerplan
-Svarsställe
-Callcenter PRO
-Klassificering
-Egen högermeny
-Sparade sökningar
-Filtrering ärenden
-Köa ärenden

Manualer

Versioner

Vanliga frågor (FAQ)
Första Föregående Nästa Sista

Kontaktformulär (webb)

Kontaktformulär

Översikt

Ni kan ta emot ärenden direkt från era kunder via ett kontaktformulär på er hemsida.

Förberedelser

För att kunna ta emot ärenden via kontaktformulär måste ni aktivera Ärendehantering.

Inställningar

Ni anger hur formuläret ska se ut - vilka fält som skall ingå och vilka som är obligatoriska för kunden att fylla i. Ni skräddarsyr utseendet (font, färg etc) via egen css-fil.

Avancerat anrop (låsta fält)

Ni kan skicka med data till kontaktformuläret från ert system. T.ex. om ni redan vet namn eller e-postadress på besökaren. Detta gör ni genom att lägga till parametrar i iframe-anropet. Ni kan även välja att låsa vissa fält så att användaren inte kan skriva något annat än det ni skickar med.

Exempel i php som skickar med namn och e-postadress:

Teknik

Ni aktiverar kontaktformuläret genom att klistra in kod via en s.k. iframe på er hemsida. Koden för detta får ni på konfigureringssidan (Kontrollpanelen/Kontaktformulär).

Övrigt

Om ni även har aktiverat kundregister (CRM) och kundens uppgifter (avsändaren) finns i registret kopplas ärendet automatiskt till kunden.


Utskriftsvänlig version
Utskriftsvänlig version (alla sidor)